Åpent alle dager

9-21

Tollbestemmelser

Tollbestemmelser ved innreise til Norge

Ved innreise til Norge må du selv, dersom du har med varer eller valuta utover det som er tillatt, uoppfordret oppgi dette til Tollvesenet. Det er straffbart å gi Tollvesenet uriktige opplysninger.

Rød eller Grønn sone?

Ved de fleste innreisesteder er det innført RØD og GRØNN sone. Når du passerer rød sone, erklærer du at du har med deg varer som det skal betales toll og avgifter for, og/eller som det kreves spesielle tillatelser å innføre. Velger du grønn sone, er det en erklæring om at du bare har toll- og avgiftsfrie varer, og at du ikke har med varer som krever spesielle tillatelser.

Hvis du har vært ute av Norge i minst 24 timer, kan du ta med deg varer til en samlet verdi av NOK 6000 toll- og avgiftsfritt. Hvis du har vært ute av Norge mindre enn 24 timer, kan du, én gang i løpet av 24 timer, ta med varer til en samlet verdi på inntil NOK 3000 toll- og avgiftsfritt. Du kan ikke ta med deg alkohol eller tobakksvarer, med mindre du kan dokumentere at varene er kjøpt avgiftsbelagt (ikke tax-free) i et EØS-land. Barn under 12 år kan ikke, toll- og avgiftsfritt, ta med andre matvarer enn mineralvann, sjokolade og sukkervarer.

Alkoholholdige drikkevarer

1 liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent og 11/2 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent, eller 3 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent, 2 liter øl med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, eller annen drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,7 volumprosent. Dette betyr at du for eksempel kan ta med 5 liter øl dersom du ikke medbringer andre alkoholholdige drikkevarer. For å innføre alkoholholdige drikkevarer må du være over 18 år. For innførsel av drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent må du være over 20 år.

Fra 1. juli 2014 ble det en endring i de toll- og avgiftsfrie kvotene:

Hvis du ikke benytter tobakkskvoten kan du ha med deg 1,5 liter øl, rusbrus eller vin ekstra.
Det er kun anledning til å bytte hele tobakkskvoten med alkohol.
Alkoholkvoten kan ikke byttes i tobakk.

Tobakksvarer

200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer, og 200 blad sigarettpapir. For å innføre tobakksvarer må du være over 18 år.

Kjøtt, kjøttprodukter, melk og melkeprodukter

10 kg tilsammen av kjøtt og kjøttvarer, ost og fôrvarer, med unntak av hunde- og kattemat, fra land i EØS. Fra land utenfor EØS er det forbudt å ta med seg kjøtt, kjøttprodukter, melk, og melkeprodukter i bagasjen. Slike produkter skal innføres via en veterinær grensekontrollstasjon og det kreves at varene følges av helsesertifikat.

Verdigrense

I tilfeller hvor verdigrensen på NOK 6000/3000 overskrides, kan du selv velge hvilke varer du vil betale toll og avgifter for. Hvis verdien av en vare overstiger denne grensen, må toll og avgifter betales av varens verdi i sin helhet. Varer som utgjør et hele, kan ikke deles og innføres over flere reiser, eller av flere personer. Dette gjelder selv om verdien av den enkelte del er mindre enn NOK 6000/3000. Kan du ikke dokumentere verdien, f.eks. ved kvittering, fastsettes verdien skjønnsmessig av Tollvesenet.

Les mer på Tollvesenets nettsider

Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann