NYHETER
Nyhet topbilde

Fra 15. mars 2021 opphørte bompengeinnkrevingen på Svinesundsbroene.

Det har vært krevd inn bompenger siden 1. juni 2005 for å finansiere Svinesundsforbindelsen, som var ny Svinesund bru, tollstasjoner og med tilhørende veisystem på begge sider av grensa. Bompengeselskapet Svinesundsforbindelsen AS er nå vedtatt oppløst.

Innkreving ved bomstasjonene E6 Raukerud (ved kommunegrensen til Moss) og fv. 311 Kambo ble avsluttet 14. mai 2021. 

De ble satt opp i 2001 og er en av de eldste bomstasjonene fra Østfoldpakka i gamle Østfold fylke.

Det er heller ikke bompenger ved Oslofjordtunnelen.

Dette innebærer jo at det blir enda billigere å grensehandle hos oss. Velkommen!