Sponsorsøknad

Sponsorsøknad

Butikken får inn mange sponsorsøknader fra ulike utøvere, lag og foreninger, fra både Sverige og Norge. Det er ingen muligheter for å støtte alle søknader til gode formål. Vi må derfor gjøre noen valg.
Vi har bestemt at vi heretter vil gjøre en samlet vurdering av alle innkommende søknader, hvert halvår. De søknadene som vi mener passer oss best, kontakter vi deretter med tanke på å gjøre en avtale om et mulig sponsorsamarbeid.
Fyll derfor inn alle de åpne feltene i søknadsskjemaet under, så skal vi gjøre en samlet vurdering av alle innkommende søknader.